Kalite

Kalite Politikamız

İstanbul Vizyon olarak metal enjeksiyon yöntemi ile alüminyum alaşımlı parçaların üretimi ve satışı, alüminyum pres döküm faaliyetleri, kalıp üretimi ve satışı alanında, Türkiye'de ve dünyada, müşteri memnuniyeti odaklı kalite ve hizmet politikamız nihayetinde, sektörde önde gelen firma olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedeflere aşağıdaki taahhütleri içeren kalite yönetim sistemi aracılığıyla ulaşmayı amaçlamaktayız.

 • Müşterilerimize taahhüt edilen hizmet karşılığında, en üst seviyede kaliteli hizmeti aldıklarını hissettirmek
 • Müşteri beklenti ve gereksinimlerini çok iyi anlamak, bu beklenti ve gereksinimleri en etkin ve yaratıcı çözümler ile sonuca ulaştırmak
 • Müşterilerimize en uygun maliyetle ve en kaliteli çözümü rakiplerimizden daha önce sunmak
 • Sektördeki rakipleri arasında hizmet kalitesinden ödün vermeden, zaman içinde en kaliteli ve en güvenilir hizmeti sunan şirket imajını oluşturmak
 • Üretim ve satış alanındaki hizmetlerimizi; müşteri tatminini en üst seviyeye getirmek ve devamlılığını sağlamak
 • Kalite politikası ve kalite hedeflerini, veri analizlerini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek
 • Marka değerimizi sektörde belirgin çizgilere ulaştırmak

Tüm değerli müşterilerimiz;

Beklentilerinizin, menfaatlerinizin ve hayatsal faktörlerinizin, ticari menfaatlerimizin önünde geldiği bilinci içinde geliştirilmiş, müşteri yaklaşım felsefemiz ile değerli taleplerinize cevap vermeye çalışacağız.

Çevre Politikamız

İstanbul Vizyon üretim yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin, azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu üretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

İstanbul Vizyon olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz:

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren tedarikçilerimizi de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak
 • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek